We ship from norway

Ta ansvar for din egen helse

Thomas Aksnes, gründer bak den internasjonale Health Optimizing klinikk-gruppen og den ledende i verden innenfor teknologibasert medisin, har skrevet "ta ansvar for din egen helse" som går inn på de mest avgjørende faktorene du kan selv påvirke for en optimal helse.

 

Kapittel 1: Kroppens selvregulering
Det er millioner av prosesser som pågår i kroppen din til enhver tid, og disse styres av et ganske omfattende selvregulerende system. Kapittelet tar for seg de faktorene som er viktig å vite om for å kunne hjelpe kroppens reguleringsmekanismer i stedet for å motvirke dem. Kapittelet gir også en grunnleggende forståelse av hva som påvirker helsen.

Kapittel 2:  Tanker, følelser og underbevissthet
Både fysisk og psykisk helse styres i stor grad av dine bevisste og underbevisste tanker og følelser. Kapittel 2 beskriver på en enkel måte hvordan disse faktorene virker inn og hva du kan gjøre for å skape forbedring.

Kapittel 3: Kosthold
Kapittelet beskriver hvordan kostholdet påvirker helsen, og hva som er viktig å vite generelt om kosthold. Du får også en oversikt over de viktigste faktorene i forhold til hva du bør unngå og hva som er viktig å få i seg

Kapittel 4: Elektromagnetisk stråling
Det er mange strålingskilder som du utsettes for daglig, og kapittelet beskriver hvordan elektromagnetisk stråling kan påvirke kroppen, både på godt og vondt. Du får også en oversikt over de viktigste faktorene, og hvordan du enklest kan redusere strålingsbelastningen du utsettes for.

Kapittel 5: Andre helsefaktorer
Hver dag utsettes du for en rekke belastningsfaktorer som ikke faller inn under de foregående kapitlene. Dette kapittelet lister opp de viktigste og beskriver hvordan du enkelt kan unngå dem. Kapittelet beskriver også andre helsefremmende tiltak som både er raske, rimelige og enkle å gjennomføre
Related Items